خانه

سایت ناهید وفایی

دوستان گرامی

این سایت محلی است برای در دسترس عموم قرار دادن شعر، نقاشی، داستان و نوشته های کوتاه و کارهای دیگرم

باسپاس از همراهی شم

 

 

 

 

 

 

در گذر زمان

 

بر جاده زندگی

انسانهای زیادی را می بینیم

از کنار بعضی ها رد می شویم

با بعضی ها دوست، همقدم می شویم

بعضی ها را ترک می کنیم

و با بعضی ها می مانیم

رفیق راه برای همیشه

با هم لحظاتی را می سازیم

لحظه های شاد

لحظه های غمگین

لحظه های یاری

لحظه های اعتماد

لحظه های دوستی ناب

لحظه هائی که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند از ما بگیرد

لحظه هائی که مثل هیچ لحظه دیگری نیست

لحظه هائی که فقط مال ماست

لحظه های با شکوه رفاقت های بی چشم داشت

 

ناهید وفائی